Stärk hundens självförtroende

Är du orolig för att din hund verkar osäker eller kanske rädd i vissa situationer? Det kan vara svårt att veta vad som är grunden till hundens osäkerhet, men genom att lägga tid på att träna upp hundens självförtroende kan du hjälpa den att känna sig säkrare.

Mopsvalp

Varför är det bra att ha ett bra självförtroende?

En hund som har bra självförtroende har som man hör på benämningen en tro på sig själv när det gäller att klara av olika saker. Det blir lättare för dem att ta för sig i olika situationer och istället för att känna sig osäkra kan de njuta mer av livet.

Orsaker till osäkerhet

En hunds osäkerhet kan bero på något som hänt under valptiden som har satt sina spår. Det kan också bero på ärftliga faktorer eller en speciell händelse i hundens vuxna liv som påverkat den negativt. Smärta är ytterligare en orsak till att hunden kan uppvisa osäkerhet, precis som oss människor hanterar och reagerar hundar olika på smärttillstånd vilket kan visa sig bland annat på hundens humör.

Vad gör man åt osäkerhet?

Det är viktigt att försöka reda ut grundorsaken till hundens osäkerhet. För att utesluta sjukdomar eller andra problem ska man först kontakta en veterinär som kan undersöka hunden. Veterinären kan både kontrollera hunden fysiskt samt ta prover för att ta reda på om det finns någon bakomliggande sjukdom som får hunden att bete sig osäkert genom att tillexempel vara rädd eller aggressiv.

Hunden har en personlig zonArg hund

Precis som människor och andra djur har hunden olika zoner runt sig. Ytterst finns en flyktzon vilket innebär att hunden flyr om en främling kommer innanför dess flyktzon. Innanför flyktzonen finns försvarszonen. Om en främling tar sig in i hundens försvarszon går hunden till attack. Hur stora dessa zoner är varierar från hundras till hundras.

Hur mycket närhet en hund accepterar från en annan hund eller människa varierar alltså. Ofta är ens egna hund bekväm med att du är nära men det kan fortfarande finnas närhet som hunden inte trivs med. Om hunden visar att den är obekväm är det viktigt att acceptera det och inte tränga sig på i dess personliga zon.

Öva upp tilliten

För att en osäker hund ska kunna bli mindre rädd och lita på människor krävs det mycket övning i form av vänlighet, bekanta rutiner och självsäkerhetsövningar. Man får börja med små uppgifter för att sedan göra det mer avancerat allt eftersom hunden börjar lita på sig själv mer och mer. Det är viktigt att hunden får uppleva att lyckas med uppgifterna eftersom misslyckanden är negativt för träningsframstegen. Målet är att hunden ska känna att den klarar av mer och mer. Därför är det viktigt att ge sin hund trygghet, stöd, lugn och kärlek genom att ge den lagom svåra utmaningar, hjälp på vägen utan att utföra uppgiften åt den, ordentligt med tid på sig och mycket beröm och uppskattning.

Träna balansen

Genom att träna balansen kan du stärka hundens självförtroende. Balansen kan tränas exempelvis genom agility som du kan ta kurser i eller träna på egen hand. Utan att göra det för komplicerat kan du låta hunden få hoppa upp på saker i naturen under era dagliga promenader. Stubbar, stockar och stenar passar utmärkt att hoppa upp på. Se till att det är bra underlag så att hunden får fäste och inte riskerar att halka eller behöva hjälp att hålla balansen. Det är som sagt viktigt att ge hunden uppgifter som den klarar av för att stärka dess självförtroende.

Jobba med nosen

Luktsinnet är välutvecklat hos hundar och det fungerar utmärkt att nyttja till att stärka dess självförtroende. Låt hunden få söka efter gömda godisbitar och försvåra så småningom genom att gömma andra saker som till exempel leksaker. Att lägga ett spår är också effektiv och spännande träning för hunden.

Jobba med problemlösning

Att lyckas med problemlösning gör att självförtroendet stärks, såväl för människor som för hundar. Det finns olika sätt att låta hunden arbeta med problemlösning. Även här är det viktigt att tänka på att uppgiften ska vara lagom svår så att hunden klarar av att lösa den på egen hand. Du kan använda dig av olika typer av aktivitetsleksaker, gömma godis eller något speciellt föremål på ett sådant sätt så att hunden behöver fundera hur den ska kunna komma åt den. Du kan också placera dig själv på ett ställe som gör det knepigt för hunden att ta sig fram till dig, så att när du kallar på den behöver den lista ut hur den ska bära sig åt. Kanske behöver den ta sig över eller under något. Det blir nyttig och rolig hjärngympa för hunden.

Läs gärna vårt tidigare inlägg om roliga sätt att aktivera din hund för fler tips. Du hittar det här.

Att träna upp hundens förmåga att klara av olika saker själv behöver inte heller vara så avancerat. Att bara låta hunden vara med och själv få lösa situationer som uppstår i vardagen kommer man långt på.

Lös hund

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundens foder har betydelse

Det hunden äter kan också påverka olika signalsubstanser, bland annat noradrenalin och serotonin. Noradrenalin frigörs bland annat när hunden försvarar sig varför foder som påverkar den här substansen kan göra en känslig hund mer nervös och försvarsbenägen. Majs är ett exempel på foderinnehåll som kan öka noradrenalinhalten.

Serotonin påverkar hunden på så sätt att den gör den nöjd och lugn. Foder som påverkar serotoninhalten är exempelvis rött kött, havre och kalkon. Problemet är att serotoninhalten bara ökar tillfälligt för att sedan falla kraftigt vilket även det kan påverka hundens beteende.

Om ingenting annat har fungerat kan du därför testa att se över hundens foder. Om du byter foder bör du se en förändring inom 10 – 14 dagar om det skulle vara fodret som ligger bakom problemet med hundens osäkerhet.