Vardagsaktiviteter för dig och din hund

Känner du att du har idétorka när du ska hitta på saker tillsammans med din hund? Eller undrar du helt enkelt hur man kan tillfredsställa hundens behov av mental stimulans som det ofta pratas om? Det finns mycket kul som du och din hund kan göra tillsammans i vardagen. Förutom att hunden får välbehövlig aktivering och stimulans får ni även spendera rolig och värdefull tid tillsammans.

Hund agilitytunnel

Varför är det bra med vardagsaktivering?

Hundar är av naturen aktiva och blir både gladare och mer välmående av att aktiveras dagligen. Hur mycket varierar mellan olika raser och individer, men gemensamt för alla hundar är att de behöver både kroppslig och mental stimulans. En understimulerad hund i värsta fall bli destruktiv och börja bete sig illa, exempelvis genom att tugga sönder saker eller hitta på något annat för att utagera sig.

Många aktiviteter kan enkelt utföras hemma och är ett bra komplement till den vanliga träningen. Att hitta flera sätt att motionera sin hund på kan också vara nödvändigt om man själv som hundägare inte är så rörlig och har svårt att tillfredsställa hundens behov av motion.

Vardagsaktiviteter för mental stimulans

Det finns hur mycket som helst som du kan hitta på tillsammans med din hund. Här följer några tips på saker som ni kan öva på:

–       ”Städa”: lär hunden att lägga saker på rätt ställe, exempelvis att lägga sina leksaker i en korg.

–       Olika trick som ”vacker tass”, ”vinka” och ”tvätta nosen”.

–       Leta godis. Låt hunden leta gömda godisar i hemmet eller placera en godis på ett sådant sätt så att hunden behöver fundera ut hur den ska komma åt den. Exempelvis under en uppochner-vänd skål.

–       Leka kurragömma inomhus eller utomhus.

–       Hämta olika saker, till exempel tidningen. Du kan också träna in namn på olika föremål och så småningom kommer hunden kunna välja ut rätt föremål bland en mängd andra genom att den förstår vilket föremål du frågar efter.

–       Välj nya ställen att promenera på så att hunden får vistas i en ny miljö med nya intryck.

–       Träffa andra hundägare och hundar för att socialisera er under avslappnade former.

–       Använd färdiga produkter, exempelvis hundpussel i olika svårighetsgrad, och var med hunden och peppa den för att den ska klara uppgiften.

Hund i vatten

Vardagsaktiviteter för motion

Vissa aktiviteter ger både bra kroppslig träning och mental stimulans. Att välja en annan promenadrunda resulterar som tidigare nämnt i nya intryck för både dig och hunden. En annan fördel kan vara att hunden får träna sig att gå på nya underlag och i andra typer av miljöer än den är van vid vilket kan ge nyttig variation i träningen.

Även under promenaden kan man lägga in små roliga övningar för att göra den mer intressant och omväxlande. . Öva exempelvis in kommandon som ”över”, ”under” och ”mellan” som ni kan använda på exempelvis en parkbänk där hunden behöver förstå vad du menar och sedan ta rätt väg genom parkbänken. Låt hunden få extra träning genom att hoppa över små bäckar eller andra naturliga hinder samt gå balansgång på stockar och stenar.

Att leka rapport genom att minst två personer omväxlande ropar på hunden och låta hunden exempelvis lämna av något till den som ropar blir roligt och träning för både hjärna och kropp. Ju fler personer som är med desto svårare blir det för hunden!

Låt fantasin sätta gränserna för vad du och din hund kan hitta på! Vad som passar just er bäst vet ingen bättre än ni själva, så var kreativa och ha kul med aktiveringen. Lycka till!