Träna inkallning med din hund

Att få springa lös är något som din hund verkligen kan njuta av och glädja sig åt. Det ger en betydligt större frihetskänsla än att behöva gå kopplad hela tiden och stärker också er relation då det bygger på ett ömsesidigt förtroende. För att det ska vara säkert och möjligt att ha hunden lös krävs det dock att hunden är uppmärksam på dig och kommer när du ropar.

Inkallning

Varför är det viktigt att hunden kan inkallning?

En hund som inte kommer när ägaren kallar på den får inte vistas lös. Därför är det ett krav att inkallningen fungerar om du vill kunna låta din hund vara okopplad. Det finns många fördelar med att låta hunden få springa fritt som gör det motiverande att träna på. Förutom att det är roligt för hunden är det ett bra sätt att röra på sig. Det ger hunden en bättre livskvalitet. Att hunden kan inkallning innebär att den alltid ska komma när du ropar. Det gäller även om den hellre vill göra något annat som är roligare för stunden. Det krävs både tid och tålamod för att träna inkallning.

Börja träningen tidigt

Som med mycket annan träning lönar det sig att börja träna inkallning så tidigt som möjligt i hundens liv. När hunden fortfarande är valp är det nämligen lättare att forma den än vad det är med en vuxen hund. Äldre hundar har redan hunnit skaffa sig vanor som kan vara svåra att bryta. En valp har inte heller lika stort intresse för andra hundar och har inte utvecklat sin jaktinstinkt ännu. Det underlättar eftersom det då finns färre distraktioner och störningsmoment. Ytterligare en fördel är att en valp inte är lika snabb som en vuxen hund. Den är därmed lättare att få tag i om den skulle försöka sticka iväg.

Hur tränar man inkallning?

Börja träningen på ett säkert ställe där hunden kan vara lös utan att utgöra en risk för varken sig själv eller andra. Ett inhägnat område är en bra plats att börja på. Det är en fördel om det finns få saker som kan distrahera hunden på platsen. Det gör att ni får så goda förutsättningar som möjligt att fokusera på inkallningen.

Om det inte är möjligt att träna på ett inhägnat område kan man även använda sig av en långlina på ca 15 – 20 meter. Linan gör det möjligt för dit att få fatt i hunden om den inte skulle komma på din signal.

Hundträning

Viktigt att belöna hunden

Det är viktigt att hunden tycker att det lönar sig att komma till dig när du ropar. Därför ska du se till att motivera hunden att söka kontakt med dig genom att belöna den. Det gäller även när den spontant söker kontakt med dig när ni inte specifikt övar på inkallning. Ha alltid lite godis i fickan och belöna hunden med både beröm och godis när den söker kontakt. När träningen går framåt behöver du inte ge godis varje gång. För att hunden ska förknippa dig med något positivt är det viktigt att vara generös med belöningarna speciellt i början av träningen.

En del i att belöna hunden är att tänka på att inte koppla hunden efter varje inkallning. Hunden lär sig då att det är ”slut på det roliga” varje gång du ropar på den. Gör istället många inkallningar utan att koppla den så att de positiva upplevelserna överväger de negativa.

Välj rätt tidpunkt

Börja med att kalla på hunden vid ett tillfälle då den troligen kommer att komma till dig. Att ropa när hunden har som roligast minskar chanserna att den faktiskt kommer eftersom den kanske hellre vill göra klart det roliga den håller på med först. Att stå och ropa utan att hunden kommer så att det blir ”tjatigt” är negativt för träningen. Desto mer lyckade inkallningar ni får till – desto mer positivt är det för träningen och inlärningen. Allteftersom att träningen går framåt kan du försvåra den för er genom att ropa i situationer där hunden inte är lika sugen på att komma till dig.

Träna mycket och på olika platser

Variera träningen på olika platser och träna inkallning upprepade gånger vid varje träningstillfälle för att ni ska bli riktigt säkra på att inkallningen fungerar. Om man alltid tränar på samma plats är det inte säkert att inkallningen fungerar när ni befinner er på en ny plats eller i en annorlunda situation. Att kalla på hunden många gånger stärker också inlärningen förutsatt att den lyckas.

Att hunden lyder dig när du ropar på den bygger dock inte bara på den specifika inkallningsträningen utan även på er relation i övrigt. Genom olika kontaktövningar och att leka med hunden så att den lär sig att uppskatta att vara tillsammans med dig kommer du att kunna underlätta inkallningsträningen eftersom hunden upplever det positivt att vara tillsammans med dig.

Vad gör man om inkallningen inte fungerar?

Om hunden är ointresserad av att träna på att komma till dig när du ropar kan du behöva göra träningen lite mer rolig eller spännande för hunden. Försök att göra det till en lek för hunden, till exempel genom att gömma dig när du ropar så att hunden behöver leta rätt på dig.

När det gäller valpar genomgår de olika utvecklingsperioder i sitt liv vilket kommer att påverka hur snabbt ni gör framsteg i träningen i perioder. Det är ändå viktigt att fortsätta träningen och ha tålamod. Försök att hitta nya, lekfulls sätt att nå era träningsmål genom att göra det intressant och lönsamt för valpen att komma på ditt kommando.