Hundens hälsa: rävskabb

Kliar din hund sig mycket utan att du vet varför? Om hunden har kommit i kontakt med en smittad räv, antingen via direktkontakt eller indirekt, så kan den ha drabbats av rävskabb. Rävskabb är ett vanligt förekommande problem. Det drabbar främst hunddjur som tamhundar, rävar och vargar, men kan även kortvarigt smitta människor dock med lindrigare besvär. Det orsakas av ett litet skabbdjur som är 0,2 mm stort och inte kan ses med blotta ögat.

Räv

Vad är rävskabb?

Rävskabb innebär att ett litet kvalster vid namn Sarcoptes scarbiei bosätter sig i överhuden hos räven eller hunden. Det leder till att huden blir inflammerad vilket orsakar en stark klåda hos djuret och leder så småningom till att hunden kliar av sig päls och får sårskorpor. Följden av det kan bli att såren blir infekterade vilket orsakar ännu mer obehag för hunden.

Hur vet man om hunden har fått rävskabb?

Misstanken om skabb kan uppstå om man märker att hunden uppvisar symptom på allvarlig klåda. Vanliga ställen där klådan uppstår vid rävskabb är: bakom öronen, bakom armbågar, i ljumskar och på buken. Hos veterinären kan man försöka få rävskabb bekräftat genom att veterinären undersöker ett skabbprov. Ett skabbprov görs genom att veterinären tar ett skrapprov genom att skrapa bort en del av hundens hud och undersöka det i mikroskop. Dock är det svårt att hitta kvalstren på ett sådant prov. Istället kan man låta hunden lämna ett blodprov som sedan analyseras för att undersöka om hunden har utvecklat antikroppar mot rävskabb. Antikroppar kan påvisas om hunden varit infekterad i 2 – 3 veckor.

Hur smittas hunden av rävskabb?

Det är vanligast att hunden smittas om den kommer i kontakt med en smittad räv. Men den kan också smittas genom kontakt med en smittad hund. Det krävs dock inte direktkontakt för att det ska hända. Om hunden exempelvis rullar sig på samma ställe där en skabbräv eller en smittad hund varit kan det också leda till att hunden drabbas. Från att hunden smittats brukar det ta omkring 3 – 4 veckor innan den börjar uppvisa symptom.

Hund klåda

Symptom på rävskabb

Förutom en kraftig klåda med följdproblemen som uppkommer av att hunden kliar sig frekvent kan hunden även uppvisa andra tecken på rävskabb. Kliandet kan bli värre på natten, man kan upptäcka hudförändringar vid vissa områden (ögonkanter, vid svansfästet, på knän och hasor), huden kan få små upphöjningar samt att hunden kan få mjäll. Vilka symptom en smittad hund får varierar från hund till hund.

Vad gör man åt rävskabb?

Rävskabb behandlas med receptbelagda preparat. Vanligast är att använda ett spot-on preparat som droppas på hundens hud. Det finns också behandlingar i tablettform. Har man flera hundar, eller om det finns andra hundar som brukar vistas i den smittade hundens närhet är det viktigt att även behandla dem. Vissa hundar är nämligen smittbärare trots att de inte uppvisar några symptom.

Se även till att tvätta hundens bädd och hålla rent på andra ställen där hunden brukar vistas och där kvalster kan gömma sig. För att lindra klådan kan du använda dig av klådstillande medel och vara noggrann med att rengöra de utsatta områdena.

I de fall där hunden kliat sig väldigt mycket och det uppstått hudinfektioner i såren kan även de behöva behandlas, rådgör med din veterinär. Av förklarliga skäl bör du även undvika att din hund kommer i kontakt med andra hundar under tiden den behandlas för att den inte ska sprida skabben vidare till friska hundar.