Hundens hälsa: noskvalster

Har du lagt märke till att din hund nyser och/eller fnyser mer än vanligt? Det kan vara ett tecknen på att den drabbats av noskvalster. Noskvalster är ofarliga parasiter som lever i hundens nos och bihålor. Parasiten förekommer i hela världen men är vanligast i Skandinavien. 

Vad är noskvalster?

Noskvalster är små parasiter som är ovalt formade med en svag, gulaktig färg. De är väldigt små, omkring 1 – 1,5 mm långa och 0,5 – 0,9 mm breda. Det är möjligt att se dem krypa på hundens nos med blotta ögat.

Hur vet man om hunden fått noskvalster?

För att vara helt säker på att hunden drabbats av just noskvalster krävs en obduktion av nos och bihålor. Med andra ord är det svårt att säkerställa noskvalster hos en levande hund. På grund av det får man oftast nöja sig med en ”sannolikhetsdiagnos”. Många hundar behandlas därför för att man ska vara på den säkra sidan om man misstänker noskvalster. Ett sätt att försöka diagnosticera noskvalster är att göra en nossköljning, men kvalstren är ofta svåra att komma åt eftersom de också lever i hundens bihålor.

Hur drabbas hunden av noskvalster?

Det är oklart hur noskvalster smittar mellan hundar, men troligen sker det via direktkontakt mellan hundar. Kvalstren kan överleva i upp till tre veckor utanför hundens nos i en fuktig miljö. Det innebär att det finns en risk att hundar även kan smittas indirekt. I torr miljö dör kvalstren inom ett dygn.

Symptom på noskvalster

Alla drabbade hundar uppvisar inte symptom trots att de har noskvalster. Symptomen är oftast milda. De yttrar sig vanligen genom att hunden nyser och/eller fnyser, gör inåtvända dragningar/nysningar samt att luktsinnet försämras, vilket är tydligast hos jakt- och brukshundar som arbetar mycket med sitt luktsinne. Allmäntillståndet brukar vara opåverkat.

Vad gör man åt noskvalster?

Om hunden har mycket symptom kan den behöva behandlas mot sina noskvalster. Behandlingen består av att hunden får antiparasitära medel i tablettform och om flera hundar finns i hushållet brukar samtliga behandlas för att minska risken att de smittar varandra igen. Man bör låta veterinär undersöka hunden för att utesluta andra möjliga sjukdomar som kan ge liknande symptom. Det kan exempelvis handla om hals- eller luftvägsinfektioner som i så fall behöver annan behandling.

Innan du går vill jag även passa på att tipsa om min sida om hundbäddar.

 

2 svar på ”Hundens hälsa: noskvalster”

    • Det är viktigt att skilja mellan parasiter som kan påverka våra husdjur och de som kan påverka oss själva. Tack för din kommentar!

      Svara

Lämna en kommentar