Att ha hund tillsammans med barn

Är det en bra idé att ha både hund och barn? Finns det några särskilda hundar som är mer barnvänliga än andra? Här vill vi besvara alla eventuella frågor du som läsare kan tänkas ha när det gäller att ha hund tillsammans med barn.

Hund och barn

Finns det barnvänliga hundraser?

Det är svårt att rekommendera en speciell hundras som är mer lämplig för barn än andra. Alla hundar behöver få en chans att lära sig hur man umgås med barn. Även om det finns raser som generellt sett är mer barnvänliga till sin natur handlar det i slutänden om individer. Det finns också raser som är mer tåliga än andra. Ingen hund ska dock behöva bli oömt behandlad varför man inte bör eftersträva att välja just en sådan ras.

Kanske föreställer man sig att det är lämpligt med en liten hund, men det kan faktiskt vara precis tvärt om. En liten hund kan vara frestande för barnet att lyfta upp. Det kan utgöra en risk om hunden skulle tappas i golvet och göra illa sig. En alltför stor hund kan vara svår för ett barn att gå på promenader med vilket också är något att tänka på. Överlag ska man vara försiktig med att låta barn rasta hundar på egen hand innan de blivit tillräckligt gamla. Det kan uppstå situationer som barnet behöver klara av att hantera. Till exempel besvärliga möten med andra hundar.

En hund kräver mycket tidHund kärlek

Man kan inte nog understryka att en hund kommer att ta en stor del tid i anspråk. Det är något man bör ha funderat ordentligt över innan man tar steget och köper en hund. Som förälder, kanske speciellt som småbarnsförälder, är tid ofta redan en bristvara i vardagen.  Finns det verkligen ytterligare utrymme att lägga på att ta hand om en hund?

De vuxna har ansvaret

Kanske vill man skaffa en hund för att barnen längtar efter att ha en liten hundvalp att sköta om. Det behöver inte vara en dålig idé. Som förälder ska man dock vara medveten om att bär det yttersta ansvaret för att hunden blir väl omhändertagen. Barnens intresse kan variera och de kanske inte är mogna nog att själva ta ansvar för ett djur. Om barnen är större och vill ta mer ansvar för hunden kan det vara bra att prova på livet med hund först. Kanske genom att vara daghusse eller -matte till att börja med. Det är viktigt att alla i familjen är överens om beslutet att skaffa hund, samt att alla är införstådda med vilket ansvar det faktiskt innebär.

Hund kram

Små barn och hundar

När det gäller småbarn har de ännu inte någon förståelse för hur man får bete sig mot en hund. Föräldrarna behöver se till att både hund och barn får lära sig hur man umgås med varandra. Om hunden upplever att den blir dåligt behandlad finns en risk för att den försvarar sig vilket kan sluta olyckligt. Barn är nyfikna och behöver inte mena något illa avsiktligen för att det ska göra hunden illa eller stressa den. Ett barn uppfattar inte hundens signaler och kroppsspråk på samma sätt som en vuxen. Därför ska man av säkerhetsskäl aldrig lämna en hund och ett litet barn ensamma utan uppsikt.

Hunden bör ha en plats dit den kan gå för att vara ifred utan att barnet kan följa efter. Med hjälp av barngrindar kan du spärra av vissa rum eller delar av huset för att lättare ha koll.

Det är bra att lära barnet att aldrig röra hunden i situationer då den kan känna sig hotad eller irriterad. Det gäller exempelvis när den äter, sover eller har sin favoritleksak. Lär också barnet att respektera hundens utrymme. Om den vill gå iväg ska den få göra det utan att barnet följer efter.

Barnet och hunden kan ha mycket glädje av varandra om de kan umgås på rätt sätt. Att ta hand om djur lär barnet att visa både omsorg och kärlek till andra, såväl som att det kan bli en fin och värdefull vänskap mellan djur och människa.

Lämna en kommentar