Hundens hälsa: Vad är höftledsdysplasi?

I hundsammanhang stöter man ofta på begreppet höftledsdysplasi, men vad är det egentligen? Höftledsdysplasi är en ganska vanlig åkomma som är ärftligt betingad men kan även uppstå av andra orsaker. Vissa hundraser är extra utsatta varför avelsdjuren röntgas i förebyggande syfte för att minska riskerna för spridning.

Höftledsdysplasi (HD) innebär en felutveckling i höftleden hos hunden. En orsak kan vara att hundens ledband är för slappa så att höftkulan inte hålls på plats. Även fast problemet är ärftligt kan det även uppstå på grund av andra faktorer. Höftledsdysplasi kan även leda till att den drabbade hunden utvecklar artros länge fram i livet.

Schäfer

Hur visar sig höftledsdysplasi?

Vilka symptom hunden uppvisar är mycket individuellt. En enligt röntgen lindrig höftledsdysplasi kan resultera i stor smärta för vissa hundar och vice versa. Vissa hundar uppvisar inga symptom alls. Generellt får större hundar större problem helt enkelt på grund av att de är större och tyngre.

De hundar som uppvisar symptom kan dock exempelvis gå långsamt och inte vilja hoppa och leka som vanligt, stelhet, smärta, hälta, överrörlig höftled, ändrat rörelsemönster samt nedstämdhet.

Hur uppstår höftledsdysplasi?

Genom att höftkulan inte hålls i position gör det att leden blir instabil. I sin tur leder det till förslitning på brosket i leden och så småningom till benpålagringar (artros). Hunden kan drabbas genom arv, men höftledsdysplasi kan även utvecklas på grund av andra orsaker. Faktorer som har betydelse för utvecklingen av höftledsdysplasi är bland annat hundens motion, utfodring och koordinationsförmåga. Övervikt förvärrar symptomen av dysplasin.

Förhindra höftledsdysplasi via avelsprogram

Även hundar som inte har höftledsdysplasi kan föra det vidare till sina avkommor. För att ha större chans att avla på rätt individer är det här ett bra sätt att kontrollera förekomsten av höftledsdysplasi. Genom att utföra höftledsröntgen vid ungefär ett års ålder på extra utsatta raser innan de används i aveln kan man minska förekomsten.

Det finns olika grader för att beskriva höftledernas status. Graderna sträcker sig från A (vilket innebär normala höftleder) till E (höggradig dysplasi). Det går dock inte att sålla bort alla risker för sjukdomen eftersom den inte alltid visar sig lika mycket på olika hundar som trots det kan bära anlag för sjukdomen. I framtiden hoppas man kunna bedöma riskerna mer exakt genom att använda andra metoder som ultraljud eller datortomografi för undersökningarna istället.

Simträning hund

Behandling av höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi kan inte vilas bort utan en drabbad hund behöver istället röra på sig. Det är viktigt att rörelsen sker på ett korrekt sätt och att hunden bygger upp muskulaturen speciellt i lår och rygg. Man ska inte ta för långa promenader så att lederna belastas för hårt, utan istället satsa på lagom och korrekt träning som exempelvis balansövningar, stretching och fysioterapi som stärker upp hundens kropp. En annan skonsam träningsform är simträning som kan vara extra lämpligt om man har en överviktig hund eftersom att lederna på så vis slipper belastas ytterligare under träningen.

Det är viktigt att hålla koll på hundens vikt då extra vikt ökar belastningen på hundens leder vilket kommer att förvärra symptomen.

Det finns kosttillskott som används för att förbättra hundens ledhälsa. Fiskolja med Omega-3 är ett av dem och de har vetenskapligt bevisats ha en positiv effekt på ledhälsan. De speciella ledfoder som finns på marknaden innehåller ibland just Omega-3 av den anledningen men det kan även köpas separat. Ett annat ämne som ofta rekommenderas är glukosamin som delvis har vetenskapligt bevisad effekt, det kan man också testa.

Smärtlindrande behandling av symtomen behövs ibland, hur ofta och mycket varierar från hund till hund eftersom sjukdomen som sagt påverkar olika individer på olika sätt. Man vill gärna kunna begränsa intaget av medicin men samtidigt måste hunden kunna leva ett bra liv utan att lida.