Borrelia Hund och vad kan man göra åt det?

Fästingens utbredning i landet har skapat en större oro för sjukdomar som den kan föra över till både människor och djur. Den kanske mest omtalade sjukdomen som man brukar höra talas om är borrelia som kan smitta bland annat hundar. Att hunden infekteras betyder inte nödvändigtvis att den blir sjuk, oftast går det faktiskt över av sig själv utan att man märker något, men det finns ändå flera saker som är bra att veta kring borrelia.

Vad är borrelia?

Borrelia är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier som finns tarmarna hos fästingar. När fästingen biter sig fast i huden och suger blod från ett värddjur, exempelvis en människa eller hund kan denna bakterie sprida sig och infektera värddjuret. För att hunden ska bli infekterad behöver fästingen sitta kvar åtminstone ett dygn. Det är inte alla infekterade hundar som uppvisar sjukdomssymptom, enligt SVA (Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt) handlar det om högst fem procent av de hundar som infekterats, dessutom dröjer det omkring två till sex månader från det att hunden infekterats till att symptomen uppträder.

Hur vet man om hunden drabbats av borrelia?

Symptomen för borrelia är nedsatt allmäntillstånd hos hunden, feber, aptitlöshet, ledbesvär och vandrande hälta, det vill säga att hunden först haltar på ett ben men sedan på ett annat. Det kan vara svårt att veta säkert att det är borrelia det är fråga om, eftersom att symptomen ofta är diffusa. Dessutom finns det andra sjukdomar som kan påverka hunden på liknande sätt, som exempelvis ledproblem. Typiskt för just borrelia är att hunden blir plötsligt dålig, problemen kommer inte smygande eller i samband med långvarig trötthet utan dyker upp från en dag till en annan. Vet man om att hunden blivit biten av en fästing kan detta vara en ledtråd till att det är fråga om borrelia. Självklart bör man uppsöka en veterinär om man märker att hunden inte mår bra för att få hjälp med att tolka symptomen.

Hur behandlas borrelia?

Även veterinären kan ha svårt att fastställa att det verkligen är borrelia som hunden drabbats av, det finns inga speciella prover som kan bevisa att hunden fått just borrelia. Det är viktigt att man tar upp eventuella andra problem som hunden kan ha för att veterinären ska kunna ställa en bra diagnos och komma fram till om det finns andra orsaker till att hunden är sjuk. Kan man fastställa att det är borrelia och veterinären anser att det behövs behandling kan det vid lindriga symptom bli med smärtlindrande, anti-inflammatorisk behandling, eller i svårare fall med antibiotika. Vid antibiotikabehandling brukar hunden tillfriskna väldigt snabbt, inom en till två dagar, sjukdomen brukar inte heller innebära några återfall. Om så inte är fallet är det troligen något annat problem som ligger bakom symptomen.

Hund utan borrelia

Förebyggande åtgärder

Det viktigaste man kan göra för att undvika borrelia är att man minimerar risken för att hunden ska bli utsatt för fästingbett. På apoteket kan man köpa olika preparat för detta, det finns spot-on preparat som man droppar på hundens hud eller fästinghalsband som hunden får bära. Vissa medel är utformade för att repellera fästingar, andra för att döda dem om de kommer i kontakt med hundens hud. En del medel används endast en gång per säsong och andra oftare, det är viktigt att följa instruktionerna för preparatet och även ha koll på eventuella biverkningar som kan uppkomma med användningen. Det finns även ett vaccin mot borrelia, men i dagsläget är det osäkert hur effektivt skydd det bidrar med. Rådgör med veterinären vilka skydd som är bäst att använda för din hund, veterinären kan också skriva ut recept på tabletter mot fästingar.

Förutom dessa preparat är det även bra att regelbundet gå igenom hunden, gärna efter varje promenad, för att kunna ta bort eventuella fästingar. Genom att kamma igenom pälsen avlägsnas fästingar som ännu inte bitit sig fast. Fästingar trivs i vegetationen och speciellt på skuggiga och lite fuktiga platser varför man bör vara extra uppmärksam när man varit ute i skog eller högt gräs. Fästingens säsong startar tidigt på våren när det börjat bli några plusgrader ute och sträcker sig ända till hösten, lite varierande beroende på var i landet man bor.

Fästingbett

Om man upptäcker en fästing som bitit sig fast i huden ska man ta bort den direkt, detta kan man göra med en pincett eller en speciell fästingplockare som underlättar för att få ett bra grepp om fästingen. Försök ta tag om den så nära hundens hud som möjligt och dra sedan rakt ut för att få fästingen att lossna. Det är bra om hela fästingen kommer med, men ofta kan det bli kvar några delar som käkpartiet och frambenen, dessa kan man försöka ta bort med hjälp av pincett eller nål om hunden tillåter det, då de annars kan irritera huden. Badda sedan bitstället med desinfektionsmedel eller tvätta med tvål och vatten för att det ska bli rent. Huden omkring bettet kan bli rött och klia, men det är normalt och brukar gå över efter några dagar.

Det var lite kort om borrelia för hundar, hoppas du hittade vad du sökte.

Du vet väl att vi har massor av information här på alltförhunden? Du kanske tycker det kan vara intressant att läsa om spannmålsfritt hundfoder.

Lämna en kommentar