Hjärtmask hos hundar: Förebyggande och behandling

Hjärtmask är en allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom som drabbar hundar över hela världen. Dessa parasiter kan orsaka stora hälsoproblem för din fyrbenta vän. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad hjärtmask är, hur du kan förebygga det och vilka behandlingar som finns tillgängliga.

Vad är hjärtmask?

Hjärtmask, eller Dirofilaria immitis, är en parasit som överförs till hundar genom myggbett. När en infekterad mygga biter en hund, överför den hjärtmaskens larver till hundens blodomlopp. Larverna migrerar sedan till hjärtat och lungorna där de utvecklas till vuxna maskar som kan bli upp till 30 centimeter långa.

Symptom på hjärtmask

Det kan ta flera månader innan en hund visar tecken på hjärtmaskinfektion. Några vanliga symptom inkluderar:

 • Hosta
 • Trötthet efter mild aktivitet
 • Viktminskning
 • Svullnad i buken
 • Andningssvårigheter

Om du märker något av dessa symptom hos din hund, är det viktigt att du söker veterinärvård omedelbart.

Förebyggande åtgärder

Det bästa sättet att skydda din hund från hjärtmask är att förebygga infektionen innan den börjar. Här är några effektiva förebyggande åtgärder:

 1. Månadsvisa förebyggande mediciner: Det finns flera typer av förebyggande mediciner som ges månadsvis. Dessa mediciner dödar larverna innan de har en chans att utvecklas till vuxna maskar. Diskutera med din veterinär vilken typ som är bäst för din hund.
 2. Myggkontroll: Eftersom hjärtmask sprids genom myggor, kan det vara bra att minska myggpopulationen i ditt område. Använd myggavvisande medel och håll hunden inomhus under myggtider.
 3. Regelbundna veterinärbesök: Årliga blodtester för hjärtmask är en viktig del av din hunds hälsovård. Tidig upptäckt gör behandlingen enklare och mer effektiv.

Behandling av hjärtmask

Om din hund blir infekterad med hjärtmask, är det viktigt att börja behandling så snart som möjligt. Behandlingen är komplicerad och kan vara stressande för både hunden och ägaren. Här är stegen i en typisk behandlingsplan:

 1. Stabilisering av hundens tillstånd: Innan den faktiska behandlingen påbörjas, kan veterinären behöva stabilisera din hunds hälsa. Detta kan innefatta antiinflammatoriska mediciner, antibiotika och andra läkemedel för att minska inflammation och förbereda kroppen för behandlingen.
 2. Dödande av vuxna maskar: Den huvudsakliga behandlingen innebär injektioner av ett läkemedel som dödar de vuxna maskarna. Dessa injektioner ges vanligtvis i tre doser över en period av flera månader.
 3. Begränsad aktivitet: Under och efter behandlingen är det viktigt att begränsa din hunds fysiska aktivitet. När maskarna dör och bryts ner, kan de orsaka blockeringar i blodkärlen, vilket kan vara farligt.
 4. Uppföljning och blodtester: Efter avslutad behandling kommer din hund att behöva uppföljande blodtester för att säkerställa att alla maskar har eliminerats. Din veterinär kommer att ge råd om när dessa tester bör utföras.

Kostnader och försäkring

Behandling av hjärtmask kan vara dyrt, särskilt om infektionen är avancerad. Därför är det en god idé att ha en djurförsäkring som täcker sådana behandlingar. Kontrollera vad din försäkring täcker och överväg att lägga till skydd mot parasiter om det inte redan ingår.

Att leva med hjärtmask

Om din hund har diagnostiserats med hjärtmask, kan det vara en skrämmande tid, men med rätt vård och behandling kan många hundar återhämta sig helt. Det är viktigt att följa veterinärens instruktioner noggrant och att hålla sig till de förebyggande åtgärderna för att förhindra återinfektion.

Hjärtmask hos valpar och äldre hundar

Valpar och äldre hundar är särskilt sårbara för hjärtmaskinfektion. För valpar rekommenderas det att börja med förebyggande medicinering från 6–8 veckors ålder. Äldre hundar kan ha försvagat immunförsvar, vilket gör dem mer mottagliga för infektioner. Regelbundna veterinärbesök och förebyggande åtgärder är extra viktiga för dessa grupper.

Vanliga myter om hjärtmask

Det finns många myter och missförstånd kring hjärtmask som kan leda till att hundägare inte tar tillräckliga åtgärder för att skydda sina husdjur. Här är några vanliga myter:

 • ”Min hund kan inte få hjärtmask eftersom vi bor i ett kallt klimat.”: Även om hjärtmask är vanligare i varma, fuktiga områden, kan hundar fortfarande bli infekterade i kallare klimat under de varma månaderna.
 • ”Inomhushundar behöver inte förebyggande medicinering.”: Myggor kan lätt komma inomhus och bita din hund. Alla hundar bör vara skyddade, oavsett om de spenderar mest tid inomhus eller utomhus.
 • ”Förebyggande mediciner är farliga.”: Förebyggande mediciner är säkra och effektiva när de ges enligt veterinärens instruktioner. Riskerna med hjärtmaskinfektion överväger vida de potentiella biverkningarna av förebyggande mediciner.

Hjärtmask och andra husdjur

Hjärtmask kan också påverka andra husdjur som katter och illrar. Även om infektioner hos dessa djur är mindre vanliga, är det viktigt att vara medveten om riskerna och diskutera förebyggande åtgärder med din veterinär. Precis som med hundar, är det bäst att använda förebyggande mediciner för att skydda alla husdjur i ditt hem.

Förebygg hjärtmask året runt

Även om risken för myggor är högst under varma månader, rekommenderar många veterinärer att ge förebyggande mediciner året runt. Detta säkerställer att din hund är skyddad även om det finns milda perioder under vintern då myggor kan vara aktiva.

Hjärtmaskens påverkan på livskvaliteten

En obehandlad hjärtmaskinfektion kan allvarligt påverka din hunds livskvalitet. Vuxna maskar kan blockera blodflödet i hjärtat och lungorna, vilket leder till allvarliga hälsoproblem och i värsta fall död. Genom att vara proaktiv och ge din hund förebyggande mediciner kan du säkerställa att den lever ett långt och hälsosamt liv.

Hjärtmask är ett allvarligt hot

Hjärtmask är ett allvarligt hot mot din hunds hälsa, men med rätt förebyggande åtgärder och behandling kan du skydda din fyrbenta vän. Genom att vara medveten om riskerna, ge förebyggande mediciner regelbundet och söka veterinärvård om du märker några symptom, kan du hjälpa till att säkerställa att din hund förblir frisk och glad.

Lämna en kommentar